Login / Register

NAFTES eTraining

Search Form
Search Results
8 results found matching your search

Το NAFTES (Naval Fire Fighting Training and Educational System) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμα το οποίο εκπαιδεύει πληρώματα, αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού και εργαζόμενους ιδωτικών φορέων σε πλήρη ρεαλιστικά υπό-φωτιά περιβάλλοντα . Το NAFTES προσφέρει ένα πλήρες λειτουργικό και εξατομικευμένο μαθησιακό περιβάλλον το οποίο εισάγει μία  καινοτόμα, τόσο θεωρητική όσο και πρακτική, προσέγγιση για καταπολέμηση πυρκαγιών. Ο στόχος είναι ο συνδυασμός του διαδικτύου μαζί με τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας για τη υποβοήθηση της διδασκαλίας σε βασικά και προχωρημένα σχολεία πυρόσβεσης. Το NAFTES χαίρει μεγάλης εκτίμησης στην Ελληνική, Ιταλική και Κυπριακή ναυτιλία, η οποία αποτελεί και τον μεγαλύτερο παράγοντα της οικονομίας αυτών των χωρών.  

Σε αυτό το κομμάτι, θα γίνει μία σύντομη περιγραφή του NAFTES, καθώς και ο προσδιορισμός των στόχων του μαθήματος, αλλά και των απαιτήσεων του από τους μαθητές του .

Theory | Basic | 12 Hours

 

Η βασική γνώση περί πυρκαγιάς , επίσης γνωστή και ως Θεωρία της Φωτιάς. Προκειμένου η φωτιά να καταπολεμηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά, πρέπει ο εκάστοτε πυροσβέστης να γνωρίζει πολύ καλά τη βασική θεωρία πυρόσβεσης.

 Σε αυτό το σχολείο, οι μαθητές θα μάθουν για τα τρία βασικά συστατικά που χρειάζονται για να δημιουργηθεί η φωτία : θερμότητα, φλόγα και καύσιμη ύλη (επίσης γνωστό και ως τρίγωνο της φωτίας). Έπειτα, οι μαθητές θα διδαχθούν τα διαφορετικά είδη φωτιάς τα οποία θα αντιμετωπίσουν. Τέλος, θα μάθουν να χρησιμοποιούν το σωστό τύπο πυροσβεστήρα , ανάλογα με τον τύπο της φωτιάς, καθώς και τον κατάλληλο πυροσβεστικό εξοπλισμό, όπως πυρσβεστικές στολές, γάντια, κράνη και μπότες.

 

To φαινόμενο Flashover είναι η σχεδόν στιγμιαία ανάφλεξη της καύσιμης ύλης σε κλειστό χώρο. Ενώ το  Backdraft, είναι ένα ακραίο φαινόμενο που εμφανίζεται κατά την καύση, το οποίο δημιουργείται από την επανείσοδο του οξυγόνου σε χώρο που ήταν υπο καύση, αλλά είχε καταναλωθεί το οξυγόνο.

Σε αυτό το σχολείο, οι μαθητές θα μάθουν τα βασικά σχετικά με τα δύο προαναφερόμενα φαινόμενα, που είναι σύνηθη κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς σε πλοίο, αλλά και εξαιρετικά επικίνδυνα: Flashover και Backdraft

Theory, Hands-On Training | Basic | 6 Hours

 

H σωστή χρήση της συσκευής διαφυγής είναι εξαιρετικής σημασίας και μπορεί να αποβεί σωτήρια σε κρίσιμες καταστάσεις. Η σχολή Ελέγχου Βλαβών του Κέντρου Εκπαίδευσης Παλάσκας έχει στη διάθεση του δύο διαφορετικά είδη συσκευών διαφυγής: της συκευής αναπνοής Interspiro και τη συσκευή διαφυγής και αναπνοής Ocenco και οι δύο από τις οποίες είναι ευρέως χρησιμοποιούμενες και κάνουν τη διαφορά σε καταστάσεις ζωής η θανάτου.

Σε αυτό το στάδιο , οι ινστράκτορες της Σχολής Ελέγχου βλαβών προσφέρουν όχι μόνο μια θεωρητική παρουσίαση των συσκευών, αλλά και εκτενής πρακτική επίδειξη, καλύπτωντας θέματα όπως το πως γίνεται η σωστή εφαρμογή, αλλά και η αποτελεσματική χρήση.

Hands-On Training | Basic | 9 Hours

 

Η θεωρία είναι υψίστης σημασίας, αλλά δίχως εκτενής πρακτική εμπειρία δεν δύναται κανείς να αντιδράσει αποτελεσματικά σε μία πραγματική κατάσταση έκτατης ανάγκης. Για αυτό, στη Σχολή Ελέγχου Βλαβών δίνουμε μεγάλη έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση υπό ρεαλιστικές συνθήκες.

Σε αυτό το μάθημα, οι μαθητές θα μάθουν να χρησιμοποιούν και θα εξεικοιωθούν με φορητά μέσα πυρόσβεσης, χωρίς όμως παρουσία φωτιάς ( το επονομαζόμενο Cold training).Αυτό περιλαμβάνει, τους διαφορετικούς τύπους πυροσβεστήρων, που συζητήθηκαν στο προηγούμενο σχολείο,τη σωστή χρήση πυροσβεστικής μάνικας και τις  τεχνικές εισαγωγής σε φλεγόμενο διαμέρισμα με μάνικα και τέλος τα διαφορετικά είδη ακροφυσίων που απαιτεί κάθε πυροσβεστήρας.

 

 

Αποτελεσματική πυρόσβεση δεν μπορεί να γίνει δίχως την γνώση της βασικής θεωρίας σε συνδυασμό με πρακτική εμπειρία. Σε αυτό το πλαίσιο, στη σχολή Ελέγχου Βλαβών δίνουμε μεγάλη έμφαση στο βελτιώσουμε τους μαθητές μας και στα δύο επίπεδα.

Συνεχίζοντας την πρακτική εκπαίδευση, οι μαθητές διδάσκονται τις βασικές ενέργειες κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, καθώς και τoν κατάλληλο τρόπο για να ανακοινώσουν την ύπαρξη πυρκαγιάς, ετσι ώστε όλοι να αντιδράσουν ταχέως. Τέλος, ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να σβήσουν πραγματικές φωτιές (γνωστό και ως Hands-On Training, HOT) χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο τύπο πυροσβεστήρα ανάλογα με το είδος την πυρκαγιάς.

 

 

 

(Emergency Escape Breathing Device (EEBD))

Στατιστικές έρευνες δείχνουν ότι είναι η εισπνοή καπνού, αερίων και ατμών που ευθύνεται για την μεγαλύτερη πλειοψηφία των θανάτων κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς . Επομένως, προκειμένου κανείς να διαφύγει ασφαλώς από φλεγόμενο περιβάλλον η Συσκευή Διαφυγής Εκτάκτου Ανάγκης αποβαίνει σωτήρια. Η Συσκευή Διαφυγής Εκτάκτου Ανάγκης είναι μία συσκευή μίας χρήσης, μικρής διάρκειας που επιτρέπει στο πλήρωμα ασφαλή από αφιλόξενα περιβάλλοντα γεμάτα καπνό.

Κατά τη διάρκεια αυτού του σχολείου, οι μαθητές θα μάθουν πως να φοράνε τη Συσκευή Διαφυγής Εκτάκτου Ανάγκης και να διαφεύγουν με αυτή αφιλόξενα περιβάλλοντα.

 

 

 

 

Hands-On Training | Basic | 21 Hours

 

Η τελευταία μέρα περιλαμβάνει μόνο πρακτική άσκηση με τη μορφή ρεαλιστικών εκπαιδευτικών σεναρίων. Oι εκπαιδευόμενοι βελτιώνουν ακόμα περισσότερο την ικανότητα τους στο να εντοπίζουν τη φωτιά, καθώς και τις πρώτες ενέργεις που εκτελούν αφού την εντοπίσουν. Eπίσης, οι τεχνικές επανεισόδου σε φλεγόμενο διαμέρισμα από πόρτα η από καταπακτή εφαρμόζονται διεξοδικώς.

Χάρη στον υπερσύγχρονο προσμομειωτή της Σχολής Ελέγχου Βλαβών μπορούν να λάβουν χώρα 5 διαφορετικά σενάρια.H ικανότητα του κάθε μαθητή βαθμολογείται από τους δασκάλους της σχολής κατά τη διάρκεια των σεναρίων πυρόσβεσης.